Ölçüm & Denetim

Türkiye dışında bulunan şirketlerin ya da denetleme ve raporlama konusunda hizmet ihtiyacı bulunan organizasyonların söz konusu hizmetlerini yürütmek ya da yürütülmesine katkıda bulunmak, bina yönetimi yetkililerimizin önemli misyonlarından birini oluşturuyor.

Bu doğrultuda, satın alacağınız ya da kiralayacağınız bir alanın teknik altyapının amaçlarınıza uygun olup olmadığını, ileride taşıdığı potansiyel risk ve fırsatları, sizin adınıza inceliyor, raporluyoruz.

Müşterilerimize kullandıkları bir binada yapılan altyapı çalışmalarının doğruluğunu, karşılaşılabilecek riskleri ve sektördeki en etkin uygulamaları karşılaştırmalı sonuçlarıyla sunuyoruz.

Hava Kalitesi Ölçümleri
Termal Kamera Analizi
PAT (Portable Appliance Test)
Topraklama Ölçümü
Işık Şiddeti Ölçümü
Hava Türbülans Ölçümü
Vibrasyon ve Motor Hız Ölçümü
Su İletkenlik Ölçümü
İzolasyon Testleri